Cryo-Save logo CryoSave

Order your info pack! click here!

Name Address Contact Details
Stem-Life Ltd. një partnere e Cryo-Save AG E852 Rruga e Elbasanit; Nd.45; Hy.3; Zyra 213, Qendra Biznesit përbri krahut verior të Ambasadës Amerikane; Tiranë 1000 Tel:+355 44 50 47 97 (24h/7d), Mobile:+355 68 20 64 299 (24h/7d)
Tel/faks: +355 44 50 47 96 (24h/7d)
al@cryo-save.com
Cryo-Save AG
Churerstrasse 65B 8808 Pfäffikon SZ Switzerland +41 55 222 02 56 +41 55 222 02 59 int@cryo-save.com
Cryo-Save Serbia d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10 Ž, app 411. 11070 Novi Beograd Serbia Tel: +381 11 7850 515
Tel: +381 11 7850 516
+381 7850 519 serbia-info@cryo-save.com